Interkerkelijk Gospelkoor Reach Out bestaat in september a.s. 29 jaar. Wij zingen in onze liederen over God, de verhalen uit de bijbel en beleven samen met de toehoorder de steun, die deze liederen geven op alle momenten van ons leven. Wij verlenen onze medewerking aan kerkdiensten en gospelevenementen en soms een concert.        Wil je in jullie kerk de dienst eens opluisteren met mooie Gospel dan ben je bij ons aan het goede adres.

Intensieve samenwerking: Reachout with Power

Per oktober 2022 zijn Power en Reach Out een intensieve samenwerking aangegaan, op weg naar een fusie tussen beide koren.

Power kampte al langere tijd met een flinke terugval in het aantal leden waardoor repetities en optredens in de knel kwamen.  Reach Out heeft sinds de coronacrisis ook een terugloop van leden meegemaakt.

Beide besturen zijn in gesprek gegaan over de mogelijkheden om elkaar te ondersteunen in de ontstane situatie. Power wil graag de opgebouwde kwaliteit van zingen, de ervaring met het uitvoeren van concerten en musicals doorgeven en niet verloren laten gaan. Dat geeft hen een beter gevoel dan te moeten stoppen.

We hebben afgesproken vanaf oktober gezamenlijk te repeteren en op te treden o.l.v. Nico Griffioen. Dit doen we afwisselend op de maandag- of de woensdagavond volgens een schema.  Inmiddels hebben we al twee gezamenlijke optredens gehad, wat iedereen goed beviel!  Ondertussen is er hard gewerkt aan het vormgeven van het nieuwe fusiekoor, vastgelegd in een fusieplan.

Tijdens de proefperiode repeteren en treden wij op onder de naam: Reachout with Power

Na de proefperiode is het aan de koorleden om in een Algemene Ledenvergadering  ja of nee te zeggen tegen het voorgenomen fusieplan.

Kijk ook op onze facebookpagina!